regulamin

Regulamin zakupów w hurtowni internetowej IBIS:

www.biurowe.hg.pl1.
Hurtownia Internetowa IBIS, zwana dalej "hurtownią" jest własnością Firmy Handlowo-Usługowej "Inwent" Tomasz Ryta z siedzibą w Żukowie, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Żukowo nr ewid. HU-96/067 w dniu 10.05.1996 roku, REGON 191277070.

2.
Przedmiotem działalności hurtowni jest sprzedaż wysyłkowa towarów za pośrednictwem internetu.

3.
Hurtownia przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej,

4.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje mailem potwierdzenie jego przyjęcia. Potwierdzenie generowane jest automatycznie i zawiera wybrane przez Klienta towary, koszty wysyłki i pobrania oraz dane teleadresowe.

5.
Zamówione towary wysyłamy w ciągu 72 godz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W przypadku wydłużenia się przewidywanego czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany.

6.
Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do wartości zamówionych towarów doliczane są koszty wysyłki i pobrania.

7.
Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

8.
W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad fabrycznych przesłanego towaru, Klient powinien poinformować hurtownię mailem, telefonicznie lub inny sposób, albo wysłać na adres firmy wadliwy towar wraz z opisem stwierdzonej wady. 

9.
Adres Biura Obsługi Klienta: Hurtownia "IBIS", Kartuska 7, 83-304 Przodkowo.
10.
Po otrzymaniu wadliwego towaru, hurtownia wymieni go na towar wolny od wad. W przypadku wątpliwości towar zostanie przekazany do reklamacji producentowi.

11.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w hurtowni w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki, bez podania przyczyn rezygnacji.

12.
Rezygnacja możliwa jest tylko wtedy, gdy produkt nie był eksploatowany ani w żaden inny sposób naruszony lub zniszczony. Hurtownia gwarantuje zwrot ceny równej cenie towaru w ciągu 14 dni, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu. Koszty przesyłki towaru nie będą zwracane.


13.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia.

14.
Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.


Biuro Obsługi Klienta:
Hurtownia "IBIS"
Kartuska 7
83-304 PRZODKOWO
woj. pomorskie


tel. (058) 684-03-37
w godz. 9.30 - 16.30