Polecenie przelewu - wpłata gotówkowa (2 odc.) [449-5-M]

DRUKI I EWIDENCJE » Obrót pieniężny i bankowy

Cena:4.10

Bankowy dowód wpłaty gotówkowej służy do:

- odprowadzenia przez jednostkę nadmiaru gotówki w kasie na rachunek bankowy,

- gotówkowej spłaty zobowiązań wobec kontrahentów.

 

Uniwersalny druk bankowy stosowany jest w celu gotówkowej wpłaty jak również wykorzystywany jest  do poleceń przelewów. W zależności od rodzaju płatności należy skreślić na druku niepotrzebny znacznik "W" lub "P".

Polecenie przelewu polega na zleceniu bankowi przez dłużnika dokonania przelewu środków pieniężnych z jego rachunku bieżącego na rachunek bieżący wierzyciela.

 

nazwa: Polecenie przelewu - wpłata gotówkowa (2 odc.)
symbol: 449-5-M
druk: jednostronny (oryginał + kopia)
oprawa: bloczek 80 kartek
rodzaj papieru: samokopiujący
format: A6
zastosowanie: druki kasowe, księgowe i bankowe